1Par. 2: 15 je ... Čo je 1 Par. 2: 15?
Šiesty - Ozema, siedmy - David. Mat. 1: 6

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.