1Par. 2: 14 je ... Čo je 1Par. 2: 14?
Štvrtý - Natanael, piaty - Raddai,

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.