1Par. 2: 13 je ... Čo je 1 Par. 2: 13?
Jesse splodil prvorodeného svojho Eliáb, druhý - Abinadáb, tretí - Summit

The Bible. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.