1Par. 2: 11 je ... Čo je 1Par. 2: 11?
Naasson porodil losos, losos zplodil Boaza;

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.