1Par. 2: 10 je ... Čo je 1 Par. 2: 10?
Aram porodil Aminadába; Aminadab porodil Nassona, kniežaťa synov Júdových; Ruf. 4: 19

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.