1Par. 19: 7 je ... Čo je 1Par. 19: 7?
Takže najali tridsať dva tisíc vozidiel a kráľa Maachu a jeho ľuďom, ktorí prišli a utáborili pred Médebu. A synovia Ammonovi sa shromaždili zo svojich miest a vyšli do vojny.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.