1Par. 19: 6 je ... Čo je 1Par. 19: 6?
Amončania videli že sa zošklivili Dávidovi, a potom poslal Chanún a Ammonových tisíc hrivien striebra, aby sebe najali vozov a jazdcov z Mezopotámie az Maachu Aramejského, az Soba.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.