1Par. 19: 2 je ... Čo je 1Par. 19: 2?
Komfort a povedal Dávid: Učiním milosť k Chanúnovi, syn Naasovu, za požehnanie, že jeho otec mi dal. A Dávid poslal poslov, aby uzdravili svojho otca. A prišli služobníci Dávidovi do krajiny synov Ammonových do Annona, aby utišili.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.