1Par. 19: 10 je ... Čo je 1Par. 19: 10?
Joáb videl, že jeho boj vpredu i vzadu, vybrali bojovníkov zo všetkých najlepších v Izraeli a postavili proti Sýrii [ich] .

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.