1Par. 18: 5 je ... Čo je 1Par. 18: 5?
Sýrski od Damasku na pomoc Hadadezera kráľovi Cóby, Dávid pobil dvadsaťdvatisíc Sýrčanov ,

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.