1Par. 18: 4 je ... Čo je 1Par. 18: 4?
Dávid zajal od neho tisíc vozov a sedem tisíce jazdcov a dvadsať tisíc vojakov, a David zničil všetky vozy a zanechal ich iba 999. Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.