1Par. 18: 3 je ... Čo je 1 Par. 18: 3?
David udrel Hadadezera kráľa Cóby, v Chamátu, ako šiel zriadiť svoje panstvo tým, rieky Eufrat.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.