1Par. 18: 15 je ... Čo je 1Pas. 18: 15?
Joab, syn Sarvie, [bolo] nad vojskom, a syn Achiúdov - záznamník, 2 Sam. 8: 16

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.