1Par. 18: 11 je ... Čo je 1Par. 18: 11?
, a posvätíš ich, kráľ Dávid Pánovi striebra a zlata, ktoré vzal od všetkých národov: od Edoma, Moábského, Ammonského, Filistinského a Amalechitského.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.