1Par. 18: 10 je toto ... Čo je 1 Par. 18: 10?
a poslal svojho syna Jorama ku kráľovi Dávidovi, aby ho pozdravil a dať vďaka za to, že bojoval proti Hadadézera a udrel ho - pre Hadadezera mal vojnu Tou - a [s ním] všetky druhy nádob zlatého, strieborného a mosadze. Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.