1Par. 17: 12 je ... Čo je 1Par. 17: 12?
On vybuduje mi dom a ja upevním jeho kráľovstvo naveky.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.