1Par. 16: 9 je ... Čo je 1Par. 16: 9?
Spievajte mu, spievali mu; rozprávajte o všetkých jeho zázrakoch;

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.