1Par. 16: 7 je ... Čo je 1Par. 16: 7?
v ten deň David dodaný najprv tento žalm poďakoval Hospodin do rúk vidiaceho a jeho bratia:

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.