1Par. 16: 4 je ... Čo je 1 Par. 16: 4?
a uvedená do prevádzky pred truhlou Hospodina, [niektorí] > od Levitov, aby chválili, ďakovali a chválili Pána, Boha Izraelovho: Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.