1Par. 16: 38 je ... Čo je 1 Par. 16: 38?
a Obéd - Edom a jeho bratia, šesťdesiat osem [osôb] ; Obed - Edom syna Jedutúnovho a Chosových bolo - nosičov,

The Bible. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.