1Par. 16: 37 je ... Čo je 1Par. 16: 37?
Aj nechal tú Dávid pred truhlou zmluvy Hospodinovej vidiaceho a jeho bratov, aby pred truhlou ustavične, ako každý deň,

The Bible. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.