1Par. 16: 27 je ... Čo je 1Par. 16: 27?
Sláva a majestátnosť pred ním, moc a radosť na svojom mieste. Ps. 95: 6

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.