1Par. 16: 26 je ... Čo je 1Par. 16: 26?
pre všetky bohovia národov sú modly, ale Hospodin nebesia urobil.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.