1Par. 16: 24 je ... Čo je 1Par. 16: 24?
Odovzdávajte svoju slávu pohanom a jeho zázraky všetkým národom, Ps. 95: 3

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.