1Par. 16: 20 je ... Čo je 1Par. 16: 20?
Prešli z ľudu k ľudu a od jedného kráľovstva k druhému národu.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.