1Par. 16: 13 je ... Čo je to 1 Par. 16: 13?
[Vy] , semeno Izraela, jeho služobníci, synovia Jákobovi, jeho vyvolení!

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.