1Par. 16: 12 je to ... Čo je to 1 Par. 16: 12?
Pamätaj na jeho divy, ktoré činil, na zázraky, jeho súdy jeho úst,

The Bible. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.