1Par. 16: 10 je toto ... Čo je 1 Par. 16: 10?
Sláva v jeho svätom mene; Nech sa raduje srdce tých, ktorí hľadajú Pána.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.