1Par. 14: 9 je ... Čo je 1Par. 14: 9?
Filištínci prišli a utáborili sa v údolí Refaim.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.