1Par. 14: 16 je ... Čo je 1Pas. 14: 16?
A Dávid urobil, ako mu prikázal Boh; A pobili vojsko Filištínov od Gibeónu až do Gezera. 2 Svet. 5: 25

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.