1Par. 14: 15 je ... Čo je 1 Par. 14: 15?
A keď počuješ zvuk pochodovanie vo vrcholkoch morušovníky Potom choďte do boja, lebo Boh vyšiel pred tebou, aby ubil vojsko Filištínov.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.