1Par. 14: 12
A zanechali svojich bohov svojich [999] a Dávid prikázal a boli spálení ohňom. Deut. 7: 5 Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.