1Par. 13: 8 je ... Čo je 1Par. 13: 8?
Dávid a celý Izrael hral pred Bohom z celej sily harfami a harfy a bubienkov, činely a potrubí.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.