1Par. 13: 6 - to je ... Čo je to 1 Chrono. 13: 6?
David šiel hore a celý Izrael Kirjat - Jeárímu v Judsku, aby odtiaľ truhlu Božiu, Pán sediaci na cherubov, ktorého meno je [Jeho] . 1 Sam. 4: 4 2Pay. 6: 2 4 Svet. 19: 15

The Bible. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.