1Par. 13: 4 je ... Čo je 1Par. 13: 4?
Celé zhromaždenie povedal: "budiž", pretože v tomto prípade všetci ľudia sa zdalo fér ,

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.