1Par. 13: 2 je ... Čo je 1 Par. 13: 2?
a povedal: [David] celej obci Izraelovmu, ak budete si, že dobre, a ak je to vôľa Pána Boha nášho, rozošleme do zahraničia k našim bratom v celej krajine Izraelovej a s nimi kňazom a Levitom, do miest a ich dedín, aby sa s nami zhromaždili.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.