1Par. 12: 9 je ... Čo je 1Par. 12: 9?
Hlavný Ezer, druhý Obadiáš, tretí Eliab,

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.