1Par. 12: 7 je ... Čo je 1Par. 12: 7?
a Joel a Zabadiáša, synovia Jerocháma Gedore.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.