1Par. 12: 39 je ... Čo je 1Par. 12: 39?
A Dávid zostal tam tri dni, jedol a pil, pretože ich bratia za nich pripravovali; Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.