1Par. 12: 37 je ... Čo je 1Par. 12: 37?
Z - Jordán, z pokolenia Ruben, Gad a polovica pokolenia Manassesovho, 120000 , so všetkými druhmi vojenských zbraní.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.