1Par. 12: 34 je ... Čo je 1Par. 12: 34?
Z 999 Naftali, tisíc vodcov a s nimi tridsaťsedem tisíc s štítmi a kopiami; Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.