1Par. 12: 32 je ... Čo je 1Par. 12: 32?
Zo synov Isacharov ľudia sú inteligenci, ktorí vedeli, že keď sa má robiť Izrael, bolo ich dvetisíc hlavných a všetci ich bratia nasledovali svoje slovo; Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.