1Par. 12: 31 je ... Čo je to 1 Par. 12: 31?
Z polovice pokolenia Manassesovho, osemnásť tisíc, ktoré sa volali menom, aby odišli a viedli Dávida.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.