1Par. 12: 30 je ... Čo je 1Par. 12: 30?
Z Efrajimových synov, dvadsať tisíc a osemsto mužov, ktorí sú známi vo svojich pokoleniach;

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.