1Par. 12: 3 je ... Čo je 1Par. 12: 3?
Šéf Ahiezer, po ktorom nasledoval Joáš, synovia Šemajov, z Gibei; Sú to Jeziel a Fellet, synovia Azmavetových. Berah a Yehu z Anatóta;

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.