1Par. 12: 29 je ... Čo je 1Par. 12: 29?
Zo synov Benjamínových, bratov Saulových, tri tisíce, ale mnohí z nich držali doma Saula; 2 Svet. 3: 19

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.