1Par. 12: 27 je ... Čo je 1Par. 12: 27?
A Joddai, knieža Aaron, a s ním tri tisíce sedemsto; Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.