1Par. 12: 26 je ... Čo je 1Par. 12: 26?
Zo synov Leviho štyri tisíce šesťsto;

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.