1Par. 12: 25 je ... Čo je 1Par. 12: 25?
Zo synov Simeonových, statočných mužov, bolo v armáde sedem tisíc a sto;

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.