1Par. 12: 24 je ... Čo je 1Par. 12: 24?
Synové Júdovi, ktorí mali štít a oštep, boli šesť tisíc osemsto pripravených na vojnu.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.